معرفی و آموزش کامل سایت کلیکی خارجی مدکس ادز – medexads

در ادامه معرفی سایت های کلیکی خارجی امروز به معرفی و آموزش سایت کلیکی خارجی مدکس ادز – medexads می پردازم.

البته پیشتر در مطلب ”  معرفی ده سایت برتر ” این سایت را جزو لیست سایتهای برتر معرفی کرده بودم ولی با توجه به سوالاتی که دریافت داشتم تصمیم بر این شد که یک معرفی کامل از سایت کلیکی خارجی مدکس ادز – medexads ارائه نمایم.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد اینکه اشخاصی که جدیدا با این نوع کسب و کار آشنا شده اند و تجربه کار قبلی با سایتهای کلیکی را نداشته اند و یا اینکه در حال حاضر در این سایتها فعالیت می کنند ولی اصول موفقیت را نمی دانند ، باید توجه داشته باشند که فعالیت در یک سایت کلیکی تنها کلیک کردن روزانه آگهی ها و دلخوش بودن به درآمد روزانه چند دهم سنت و حداکثر یک دلار در یک ماه نیست.

اگر هیچ گونه هدف گذاری مشخصی در این مسیر وجود نداشته باشد و بدنبال درآمدی چندده هزار تومانی در ماه هستید من توصیه میکنم وقت ارزشمندتون رو در این رهگذر ، تلف نکنید ولی نه اگر واقعا دنبال یک درآمد ثابت ماهیانه هستید ، باید اصول کار رو رعایت کنید ، فعالیت بی هدف را از فکرتون بیرون کنید و با تدوین یک نقشه راه شروع به کسب درامد نمائید.

ویژگیهای سایت کلیکی مدکس ادز – medexads

با توجه به بررسی کلی ای که در رابطه با این سایت داشتم ، medexads دارای ویژگیهایی است که برای فعالیت در آن باید به همه موارد مهم برای کسب یک درآمد اصولی توجه داشت.

در این سایت روزانه 16 الی 22 آگهی قابل کلیک است که ارزش آگهی ها ، بستگی به نوع عضویت دارد ولی در همه عضویت ها ارزش آگهی های استاندارد 0.001 می باشد . مانند همه سایت های کلیکی دیگر معیار اساسی و پایه کار و موفقیت در medexads نیز اجاره رفرال و توجه به نحوه مدیریت اونهاست که شاکله اصلی رسیدن به یک سود عالی را خواهد بود.

معرفی سایت کلیکی خارجی مدکس ادز - medexads

تصویر فوق بخشی از صفحه آپگرید سایت مدکس ادز – medexads است که توجه به جزئیات اون برای هر کسی که در سایتهای کلیکی فعالیت میکند لازم و مهم می باشد.

داده های متفاوتی در جدول فوق ذکر شده که هر کدام عنوان مشخصی را دارند و توجه به اونها در نگاه اول کافی به نظر می رسد ولی یک کاربر حرفه ای که دنبال درآمدی مناسب است نیاز داره نگاهی دقیق تر به این جزئیات داشته باشه . در سطور پائین تر محاسباتی را مرور خواهم کرد که اساس موفقیت و تضمین کسب درآمد در این سایت و البته همه دیگر سایت های کلیکی خارجی می باشد.

راهکار موفقیت در  سایت مدکس ادز – medexads

قبل از انجام محاسبات ، توجه به این نکته راهگاشت که در یک سایت کلیکی چندین مولفه مهم وجود دارد که نقشی اساسی در رسیدن به یک سود خوب را دارند که عبارتند از خرید یک عضویت متناسب ، اجاره زیرمجموعه و البته تمدید این زیرمجموعه ها و همچنین نحوه مدیریت و بازیافت آنها که حتما باید با دقت انجام شود.

زیرمجموعه های اجاره ای در این سایت همگی فعال بوده و به نسبت هر عضویت تعداد کلیک ثابت روزانه را دارند و از این حیث نیازی به بازیافت و نگرانی از بابت عدم کلیک بعضی از رفرال ها وجود ندارد.

در سایت کلیکی مدکس ادز – medexads همانطور که در جدول آپگرید می توان دید، 7 عضویت یا آپگرید وجود دارد که در هر یک از این عضویت ها با توجه به تعداد زیرمجموعه که اجاره می شود ، میزان درآمد و سود حاصله متغیر خواهد بود.

برای روشن شدن مطلب محاسبات دقیقی را برای یکی از عضویت ها این سایت انجام می دهم که می توان این محاسبات را برای دیگر عضویت ها هم انجام داد.

بطور مثال من توضیحات کاملی در مورد عضویت مورد علاقه ام یعنی Hublot ارائه میکنم و محاسبات جامعی در رابطه با میزان سود ماهیانه و موارد دیگر اون خواهم داشت.

با ملاحظه جدول آپگرید می توان دریافت که حداکثر تعداد رفرال یا زیرمجموعه های اجاره ای که در این عضویت می توان داشت 3000 رفرال است . همانطور که در قبلا توضیح دادم ، کمیسیونی که به کلیک رفرال اجاره ای پرداخت می شود در همه عضویت ها یکسان بوده و رقم آن 0.001$ می باشد.

میانگین کلیک هر رفرال اجاره ای در سایت مدکس ادز – medexads در عضویت Hublot برابر با 9 می باشد. یعنی هر زیرمموعه اجاره ای بصورت ثابت در هر روز 9 کلیک انجام می دهد.

خب با توجه به مقادیری که اشاره کردم محاسبه سود حاصله در عضویت Hublot به شرح ذیل است. البته من محاسبات سود را برای این عضویت با حداکثر تعداد رفرال یعنی 3000 رفرال انجام میدهم که هر فرد می تواند با تعداد رفرالی که اجاره می کند با همین روش میزان سود حاصله را بدست بیاورد.

Hublot (180 days ) AVG = 9
9x$0.001= $0.009
0.009×30= $0.27
0.27×3000= $810

در این محاسبه رقم 9 که بطور اختصاری با عبارت AVG نشان داده ام در واقع همان میانگین کلیک رفرال اجاره ای می باشد که توضیح دادم تعداد کلیک این رفرال هاست که روزانه و بطور ثابت این تعداد کلیک را دارند و مقدار 0.001$ هم که کمیسیون پرداختی به کلیک رفرال های اجاره ای است و در همه عضویت ها است.

عدد 30 هم که منظور همان 30 روز یا مدت یک ماه است که چون داریم سود یک ماهه را محاسبه می کنیم پس در محاسبه رقم 30 را وارد میکنیم.

اما عدد 3000 در این محاسبه سقف تعداد رفرال های اجاره ای است که در عضویت Hublot می توان اجاره کرد و من معیار محاسبه را سقف تعداد قرار دادم و شما می توانید هر تعداد رفرالی که اجاره کرده اید را وارد کنید.

خب پس مشخص شد که در عضویت Hublot اگر مثلا بنده 3000 رفرال را اجاره کنم و این رفرال ها که 9 کلیک روزانه دارند و کمیسیون هم 0.001$ است ، میزان کل درآمد یک ماهه من 810 دلار خواهد بود .

حال باید حساب کنیم که سود خالص کل چقدر خواهد بود؟ برای محاسبه سود خالص نیاز به داده های جدول آتوپی داریم.

معرفی سایت کلیکی مدکس ادز - medexads

اگر دقت در جدول داشته باشیم خواهیم دید که گفته هزینه آتو پی ( تمدید خودکار روزانه رفرال ها ) برای 3000 رفرال اجاره ای (بیشتر از 1700)، 0.0075 می باشد.

خب در اینجا باید اون تعداد 3000 رفرال اجاره ای که داشتیم را ضرب کنیم در رقم 0.0075 و سپس ضرب در 30 روز :

3000X$0.0075X30= $675 هزینه ماهیانه آتوپی برای 3000 رفرال برابر است با 675 دلار

$130 =810-675= اگر خاطرمون باشه 810 دلار درامد کل ماهیانه ما بود از 3000 رفرال با تعداد 9 کلیک در روز که اینجا هزینه آتوپی 675 دلار را از 810 کم کردیم و سود ماهیانه شده 130 دلار .

حالا این 130 دلار رو ضرب میکنیم در 6 چون عضویت Hublot 6 ماهه است که 130 دلار ضرب در 6 ماه برابر است با 810 دلار ، یعنی سود ما در 6 ماه می شود 810دلار.

خب در نهایت هزینه عضویت که 215 دلار است را از 810 دلار کم می کنیم که سود خالص نهایی می شود : 595 دلار برای 6 ماه است که به عبارتی سود خالص ماهیانه برابر است با 99.1 دلار

پس با این محاسبه دریافتیم که با داشتن عضویت Hublot و اجاره 3000 رفرال بطور ثابت سود خالص ماهیانه 99.1 دلار را خواهیم داشت و در مجموع تا پایان زمان عضویت که 6 ماهه است سود قطعی خالص 595 دلار بدست خواهیم آورد.

آنچه که ملاحظه کردیم محاسبه ای دقیق برای عضویت Hublot در سایت مدکس ادز – medexads برای ماکزیمم تعداد رفرالهایی بود که می توانیم اجاره کنیم و این محاسبه را می توان دقیقا برای هر تعداد رفرال و برای هر کدام از عضویت ها بدست آورد.

البته باید در نظر داشت که می توان بجای استفاده از آتوپی از تمدید بلندمدت رفرال ها نیز استفاده کرد و از تخفیفات چند درصدی آن استفاده کرد. این تخفیفات را میتوانید در صفحه faq این سایت مشاهده کنید ولی روال کلی و مناسب استفاده از آتوپی است که در این حالت نیازی به هزینه مضاعف نیست و از درامد روزانه مبلغی برای تمدید روزانه رفرال ها کسر میشود.

نئوترید :
صرفا بنا به رسالت رسانه ای خویش نسبت به معرفی انواع مختلف روشهای کسب درآمد و ایضا سیستم های متنوع کسب درآمد آنلاین می پردازد و هیچگونه مسئولیتی در برابر تبعات ناشی از هر گونه استفاده از مضامین این سایت ها را بر عهده نمی‌گیرد.
در انتخاب سایت ، شیوه و روش فعالیت خود دقت فرمائید.

100%
  • شاخص

6
یک پاسخ بنویسید

avatar
3 نظرات
3 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
4 نویسندگان دیدگاه
benyaminنئوتریدرضانادری آخرین نویسندگان دیدگاه
  مشترک شدن  
جدید ترین قدیمی ترین بیشترین امتیاز
اطلاع رسانی کن
benyamin
مهمان
benyamin

ببخشید بزرگوار من تا حالا رفرال اجاره نکردم بعد خواستم توی سایت medexads رفرال اجاره کنم دیدم که هر رفرال 1دلار هستش حالا این مهلت داره و باید تمدید کنم یا خریده و نیازی به تمدید نداره لطفا راهنمایی کنید

رضا
مهمان
رضا

ممنونم از زحماتی که میکشید
استراتژی خاصی در این سایت باید داشته باشیم؟

نادری
مهمان
نادری

سلام استاد، ببخشید کدام پلن مدکس ادز را پیشنهاد می کنید؟